Ilmu adalah binatang Buruan.
Dan Pena yang menuliskan adalah tali Pengekangnya
-Imam Asy Syafi'i-

Saturday, 23 March 2013

Anda manusia? apa yang anda lakukan sebagai manusia? Apa tugas anda Sebagai manusia? Mudah-mudahan ayat dibawah ini bisa menjawab pertanyaan diatas. 

"Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada-Ku." (Adz Dzaariyat :56)

 Ya, Ibadah. Tugas utama dari seorang insan yang disebut Manusia itu ialah Ibadah. Apa makna dari Ibadah itu sendiri? Menurut Syeikh Islam Ibnu Taimiah Ibadah adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhai Allah, berupa perkataan atau perbuatan, yang tampak maupun yang tersembunyi.

Apa sajakah yang dicintai dan diridhoi oleh Allah ?
  • Yang diperintahkan (harus diniatkan hanya untuk Allah) seperti Sholat, Puasa, Zakat, Haji, Tilawah dan lain-lain
  • Yang dimubahkan
  • Yang diharamkan tidak akan jadi Ibadah
Lantas, kenapakah kita mesti beribadah? ada beberapa hal yang perlu kita ketahui terkait ibadah itu sendiri.

  1.  Ibadah merupakan Hiburan bagi orang beriman. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari atau aktivitas yang menghimpit jiwa, kita butuh waktu untuk melenggangkannya kembali. Dan Ibadah ini menjadi hiburan yang menentramkan dan meluaskan hati kita kembali. Senada Rasulullah bersabda pada seorang sahabat "yaa bilaal, arihnaa bish shalaah" wahai bilal, istirahatkan kami dengan shalat.
  2. Sebagai tempat untuk menyelesaikan Masalah. Yang Mashur sering kita dengar dan kita lakukan mungkin soal Sholat Istikharah. Kemudian mengadukan segala Problem atau masalah kita di penghujung sepertiga malam. Mengadulah hanya kepada-Nya yang mengatur alam ini dan segala urusan.
  3. Tambahan pengetahuan Ilmu yang tidak terbuka. Mungkin pernah kita rasakan sesuatu hal yang sebenarnya simple, tapi sulit kita pelajari. Mungkin saja disitu Allah masih belum membukakan ilmunya kepada kita. disalah satu potongan ayat 282 dalam Surat Al Baqarah "Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." Maka, dengan Taqwa Allah akan mengajarkan Ilmunya, yang mana Allah maha Mengetahui segala sesuatu. Dan jalan yang menghantarkan kepada suatu ketaqwaan yaitu Ibadah.
Kemudian,bagaimanakan Ibadah yang benar itu ? Ada 2 syarat dalam melakukan Ibadah
  1. Niat. Ikhlas dalam niat. Semata-mata dalam melakukan ibadah itu hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah.
  2. Tata cara. Jika soal urusan dunia, maka diserahkan semuanya kepada Manusia. Misalnya tentang Mengawinkan pohon kurma. Jika ia merupakan suatu Ibadah, maka ia harus sesuai tuntunan dari Rasulallah.

Kajian Fiqih Dakwah
Ustd. Rasikh LC
Dari Buku Fiqih Dakwah Jilid 2
Syeikh Mustafa Mansyur

Reactions:

0 comments:

Post a Comment

comment